BANKA VE MALİ KURULUŞLARA ÖZEL

Serbest piyasa ekonomisinin en kritik oyuncusudur ve devletler sayısız düzenleme ile bu kurulușların rolünü belirler

Bu bölüm Devlette Bankalar Yeminli Murakıplığı, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi idareciliği ve banka yöneticiliği yapmıș kișiler tarafından yürütülmektedir. Bu durum Standards and Partners’a sektör ve sektörde yașanan sorunlar, bunların çözümlerine ilișkin öncü olma imkanı sağlamaktadır.