Sinan ÇAM

Sinan ÇAM-SnP

Partner

Consultancy Istanbul kurucusu Sinan ÇAM, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdikten sonra, Aralık 1987’de Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1991’de Bankalar Yeminli Murakıbı olmuştur. Meslek yaşamında 25 yılını doldurduktan sonra, Kıdemli Bankalar Yeminli Başmurakıplığı görevini ifa ederken 2013 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan emekli olmuştur.
25 yıllık meslek yaşamı içerisinde çok sayıda banka, faktoring, şirketi, leasing vb şirketin denetiminde bulunmuş, denetim ekip başkanlığı yapmış, 2003 yılında Bankalar Yeminli Murakıpları Kurulu’nda Başkan Yardımcılığı yapmış, 1 yıl süre ile İngilter’de mesleki araştırma ve inceleme faaliyetinde bulunmuş, 1991-1993 yılları arasında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü’nde Bankacılık Hukuku ile Banka Bilançolarının Tahlil ve Analizi konularında yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermiş, ayrıca, bilirkişilik faaliyetlerinde bulunmuştur.
Sinan ÇAM, gerek 1995 gerekse de 2000-2001 yıllarında ülkemizde yaşanan finansal kriz dönemlerinde çok sayıda sorunlu bankada inceleme ve denetimlerde bulunmuş ve finansal krizler ve kriz yönetimi konularında önemli tecrübeler edinmiştir.
2013 yılında emekli olmasını müteakiben kurduğu Consultancy Istanbul isimli danışmanlık şirketi çatısı altında mesleki birikim ve tecrübelerini paylaşmaya devam etmektedir. Bankacılık, faktoring, leasing, varlık yönetimi gibi alanlardaki danışmanlık hizmetlerini yanısıra, çok sayıda finansal şirkette yönetim kurulu üyeliği de bulunmaktadır. Ayrıca, İstanbul Adliyesi Adalet Komisyonunda bilirkişi olarak görev yapmaktadır.
İyi derecede İngilizce bilen Sinan ÇAM, Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatına ve Bağımsız Denetçi ruhsatına sahiptir. Çeşitli dergi ve gazetelerde, mesleki konularda çok sayıda makale yayımlamıştır.

Eğitim

Uzmanlık Alanları

Sertifikalar