Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim, Enron Hikayesi

Enron skandalı dünyada muhasebe hilelerinin mihenk taşı haline gelmişti. Doksanlı yılların en parlak şirketi Enron ABD’nin en büyük 3’ncü şirketi olmuştu. Çalıştığı denetim firması Arhtur Anderson da bir o kadar başarılıydı ve ABD’nin ve dünyanın en büyük firması idi. 1999 yılında ise açıklanan finansal tabloları ile Enron tam bir yıldızdı ve hisse senedi değeri 20$ dan 90$’a çıktı. Her şey çok güzel giderken aslında Enron’un muhasebe hilesi yaptığı ve tüm olumsuzlukları vadeli işlemlerle örtbas ettiği ve Arthur Anderson firmasının bu duruma ilişkin herhangi bir bilgi açıklamaksızın finansal tabloları onayladığı ortay çıktı. Bu durum finansal piyasalarda büyük depreme neden oldu. Bu deprem servetlerini kısa sürede kaybeden (hisse fiyatı:0,20$) birçok işçi, memur, yatırımcı ve yatırım fonları üzerinde de yıkıcı oldu. Ancak asıl yıkım sorumluluğunu yerine getirmediği düşünülen Arthur Anderson firmasının ortadan kalkması ile olmuştur. Bu hikâye Türkiye’de devreye giren Bağımsız Denetim uygulamasının global temelleridir. Enron tecrübesinden sonra denetimin kuralları değiştirilmeye çalışılmış ve yeni kurallar ile yatırımcılara, kreditörlere, hissedarlara, şirket yönetimine ve devlet birimlerine sağlıklı ve denetim onayından geçmiş mali tablolar sunulması amaçlanmaktadır. Bu yolla ekonomik ve finansal aktörler karar alma süreçlerinde doğruluğu onaylanmış finansal tabloları kullanabilecek, hile tedirginliği azalmış olacaktır. Bağımsız denetimden sonra bütün hile ve suiistimalin ortadan kaldırıldığını söylemek mümkün değildir. Gerçekten de bağımsız denetim kuruluşları belirledikleri bir güven aralığında finansal tabloların doğruluğunu onaylamaktadır. Bağımsız denetim kuralları Amerikan sistemi ile şekillenmiş Uluslararası Denetim Standartları ile yürütülmekte ve bağımsız denetim sırasında Türkiye’de de Uluslararası Denetim Standartları kullanılmaktadır. Standards And Partners bağımsız denetimi yüksek güven aralığında yapar. Bağımsız denetim Türkiye için yeni bir konudur ve bağımsız denetim uygulamasının ilk yıllarında Standards And Partners mutlaka ve mutlaka Amerika’da “Bağımsız Denetim” eğitimi almış veya uygulamış partnerler ile çalışır.