Finansal Risk Denetimi

Hatayı tespit etmek mi? Hatayı üreten sistem riskini tespit etmek mi?

Geleneksel mali denetim, mevzuata aykırı işlemleri, hata suiistimal ve kayıpları takip eder ve olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya yönelir. Ancak bütün bu olumsuz sonuçları üreten yönetsel sistemin bazı zaaflarıdır. Sistemin zaafı belirlenip, gerekli önlemler alınmadığı sürece, hatalar üretilmeye, denetçiler ise bu hataları tespit edebildikleri kadarıyla tespit etmeye çalışır. Risk denetimi, hatalı sonuçlara değil, onları üreten sistemin zaaflarını belirleme ve yok etme üzerine odaklanır, sistemin hatalı çıktı üretmesini engellemeye çalışır. Standards and Partners işletme sistemlerinin risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, iç kontrol tekniklerinden faydalanarak işletmelerin risk haritalarını çıkartır ve bu riskleri ortadan kaldıran yeni sistemlerin kurulmasını sağlar.