Servet ve Aile Şirketleri Yönetimi

a) Servet Transferi Planlaması

İş hayatında uzun soluklu bir mücadele ve başarının karşılığı elde ettiğiniz servettir.
Bu servet sizden sonrakilere ne şekilde aktarılmalı? Servetin yönetimi kimlere bırakılmalı? Vakıf sistemini kullanmak faydalı olur mu?
Standards and Partners gerek akademik gerek gerekli tecrübeye sahip partnerlerimiz ile birlikte bu soruların cevaplarını birlikte aramamızı sağlar.

b) Aile Anayasaları

Aile anayasaları kalıcılık ve sürekliliğin anahtarıdır.
Aile anayasaları ile her birey gelecekte hangi pozisyonda görev alacağını, hangi görev için yetiştirildiğini ne zaman ne şekilde oyuna gireceğini bilir. Kabullenir veya kabul etmez. Kabul edilmediğinde ne yapılmalıdır?
Tüm bunlar aile anayasalarında açıklanması gereken konulardır.
Aile fertleri zaman zaman beşerî duygulara yenilebilir mi? Evlilikler, ayrılıklar, ölümler, doğumlar barışı tehdit edebilir mi? Biri ötekinden neden farklıdır? Diğerinin yaşam standartları dikkat çekici midir?
Standards and Partners muhtemel tüm sorunların önüne Aile Anayasaları ile geçilebileceğini öngörür. Sağlıklı bir aile anayasası tüm bu olası sorunları ortadan kaldırır ve barış içerinde sürekliliğinizi sağlar.

c) Kalıcılık ve Sürdürülebilirlik

Dünya her gün büyük bir hızla değişiyor. Bildiklerimiz çabuk eskiyor ve bununla birlikte değişen ekonomik koşullar, değişen teknoloji, değişen tüketici tercihleri, değişen yönetim ve üretim yöntemleri, değişen finansal araçlar, değişen rekabet kuralları…Bu değişim karşısında konumumuz ne? Yaptığımız işi daha ne kadar sürdürebiliriz? Sürdürmeli miyiz?
Standards and Partners detaylandırılmış gelecek perspektifi ile, içinde bulunduğunuz sektörün gelecek yıllar içerisindeki seyrini analiz eder. Bu analiz sonucunda almanız gereken pozisyonu belirler ve önerir.