Planlama ve Yönetim Danışmanlığı

Yeni gelişen milenyumun rekabetçi ortamında, şirketlerin kendilerini var etmesi kadar zor olan diğer süreç ise şirketlerin varlığını devam ettirebilmeleridir. Rekabetin ve yenilenmenin hızla arttığı bu dönemde şirketlerin varlığının uzun yıllar aynı kalması günden güne zorlaşmaktadır.
Standards And Partners, uzman ekibi ile şirketlerin zayıf ve aksayan yönlerini belirleyerek onları tedavi eder. Böylece şirketlerin yönetimsel gelişimi ve kurumsallaşması sağlanır, şirketlerin küçülme, devretme veya kapatma ihtimallerini en aza indirir.

TEDAVİ EDERKEN HANGİ SÜREÇLERİ İZLİYOR?

1. Durumun değerlendirilmesi ve analizlerinin yapılması
2. Analizlerin sonucunda organizasyon şemalarının tekrar netleştirilmesi
3. Gelecek yol haritasının çıkartılması,
4. Süreç ve Stratejilerinin belirlenmesi,
5. Standartların oluşması ve sorunsuz ilerleme ve sağlıklı büyüme için yönetmeliklerin belirlenmesi,
6. Şirket kültürünün yazılması,
7. Liderlerin geliştirilmesi
8. İş tanımlarının yapılması şeklindedir.