Tam Tasdik Denetimi

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri

3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.
Gerçekten de denetlenmeyen vergi hesapları yıkıcı etki yapabilir ve öngörülmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu önemli bir iddiadır ve şu basit örnekte bu yıkıcılık gözler önüne serilmektedir;
5 yıl önceden başlayıp hala devam eden bir yanlış nedeni ile her yıl 1.000 TL eksik vergi ödenmesi, 24.215 TL tutarında vergi, kaçakçılık cezası ve faiz ödenmesi ile sonuçlanabilir. Bu her yıl yapılan 1.000 TL’lik bir eksik ödemenin karşılığıdır. Eksik ödenen tutar 10.000.000 TL ise ödemeniz gereken tutar 240.215.000 TL’dir. Bu durum bazı vergisel hataların ölümcüllüğüne ve yıkıcılığına bir örnektir. Bu örnek C-Level Yönetici ve İş adamlarının neden vergisel konularda hassasiyet göstermeleri gerektiğinin bir göstergesidir.