Gizlilik ve Sır Öğretisi

Gizlilik ve Sır Öğretisi

 • Firmalar tüzel kişilerdir ve var olmak için kendi iç dünyalarında birçok yol, yöntem, usul ve teknik geliştirmişlerdir. Uzun vadeli varlık sebeplerinde, kendi bilgilerinin gizli kalmasında çok büyük etkisi vardır. SnP olarak, sır öğretisini benimsemiş olup, firmanıza birlikteliğimizin tüm sürecinde gizliliği vadediyoruz.
 • Gizlilik ve Sır kelimelerini iş ahlakı öğretisi olarak benimsemiş bulunuyoruz.
 • Standards And Partners ekibi olarak; İş birliği yaptığımız firmaların, çalışanlarımızın veya çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizlilik, özel bilgi ve süreçlerini SnP ekibi ve çalışanları olarak korur. Şirketleri’nin süreç ve faaliyetlerine ilişkin gizlilik içerek bilgileri korur, bu bilgileri sadece Standards And Partners’ın hizmet sürecinde kullanır ve sadece kendi yetkilendirme sistemi uyarınca bu bilgilere erişimi yönetir.
 • Şirketler ile iş birliğimiz sonlanırken veya çalışanlarımızla ayrılırken de görevlerimiz nedeniyle taşıdığımız gizli bilgi ve belgeler ile proje, yönetmelik, vb. çalışmaları gizliliğini devam ettirecek ve farklı bir ortama kopyalanmasını engelleyecek şekilde sistem tasarlanmıştır.
 • Gizlilik, Sır Öğretisi ve Yasal Sorumluluklarımızın yanı sıra müşterilerimize, çalışanlara ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve SnP adına sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz.

Standards And Partners Gizlilik ve Sır Öğretisi

 • Bu öğretinin temelleri özellikle maliye bakanlığının güçlü bürokrasisinden gelir. Çok sayıda büyük holdingde, uluslararası şirketlerde, devletin çeşitli birimlerinde; incelemeler, araştırmalar ve geliştirmeler yapmış maliye teftiş kurulu, maliye hesap uzmanları kurulu, gelirler kontrolörleri gibi devlet sırrı, mükellef sırrı, firma gizliliği, vaka gizliliği konusunda genç yaşlardan beri eğitim almış kişilere dayanır.
 • Diğer taraftan özel sektörde banka, holding gibi kuruluşlarda yöneticilik yapmış ve bilgi gizliliği ve sır konusunda üst düzey hassasiyet geliştiren yöneticiler Standards And Partners’ın gizlilik öğretisinin bileşenleridir.
 • Standards And Partners gizlilik ve sır öğretisi devlet ve özel sektörde gelişen hassasiyetleri benimser.

Buna göre;

Üzerine çalışılan konuda profesyoneller bilgiyi alır, işler ve unutur.

 • Unutma: Profesyonelin ulaştığı bilginin süreç bittikten sonra ilgili firma tarafından açılmadığı sürece tekrar kullanılmamasıdır. Dost ortamında veya sosyal ortamında dahi mesleki bilgiye ilişkin kırıntılar paylaşmaması, bu bilgiyi yok saymasıdır.
 • Profesyonellerin bu bilgileri ekibiyle paylaşması: Profesyoneller, bilgilerin hassasiyetini tahmin edebilecek yetkinliktedir. Bu nedenle, ekiple paylaşılabilecek ve paylaşılamayacak bilgilerin ayrımını yapar. Gerektiğinde bu bilgileri ekibe bölerek ve anlaşılmaz halde sunar.
 • İşe alım sürecinden başlanılarak, yıllık olarak planlanmış periyotlarda ekibimizin aldığı eğitimlerin arasında bilgi gizliliği eğitimleri de yer alır.
 • Şirket içi atamalar, iş birlikleri, partner seçimleri konusunda öncelik Standards and Partners gizlilik ve sır politikalarına hakimiyet ve bu süreci yönetmektir. Uzmanlıklar ancak ve ancak bu hakimiyetin varlığında değerlendirme konusu yapılabilir.