Şirketini İzle – Anla (BI Raporlama)

Şirketini İzle – Anla (BI Raporlama)

Bilançolar, gelir tabloları mizanlar, kar – zarar, nakit akış çok sayıda rakam işletmemizi faaliyetlerini takip etmedi uzun yıllar bir araç olarak kullanılmıştır.

Standards And Partners teknoloji sayesinde bir işletmeyi anlamanın sayısal yollarından çok görsel kavramanın mümkün olduğunu görmüş ve teknolojisini buna uyarlamıştır.

Bir diğer söylem ile bir işletmeyi, faaliyetlerinin sonuçlarını takip etmek için sayısal veriler üzerinden kavrama dönemi kapanmıştır.

Bunun nedeni, insan beyni sayısal verileri bilanço ve gelir tablolarını mizanları analize tabii tutup, bu analiz sonuçlarına göre işletmenin olumlu veya olumsuz yanlarını matematik olarak ve sayısal değerlerle kavramaya çalışmaktadır.

Oysa Standards And Partners teknolojisinin geldiği nokta, rakamlar ve sayısal değerler yerine bir işletmeyi anlamak ve faaliyetlerini sonuçlarını kavramak için görsel raporlamayı en ön planda tutmaktır.

Görsel raporlama uygulaması için sayısal değerleri, görsel sonuçlara çevirir.