Hedef

Hedef

Standards And Partners fikri ilk olarak 2012 yılında ortaya çıkmıştır.

Gerek Anadolu gerek yurtdışında iş yapan Türk iş adamlarının, gerekse Türkiye’de yatırım yapan yabancı iş adamları ve yöneticilerin ihtiyacı olan desteği sağlayacak güçlü yapıyı Türk toplumuna kazandırmayı hedeflemekte ve tüm eylem planlarını bu amaç doğrultusunda yapmaktadır.

Türkiye büyüme ve dünya ekonomisinde önemli bir aktör olma yolunda  yüksek potansiyeli olan  bir ülkedir.

Diğer taraftan bu büyüme ve ilerleme için gerekli altyapıyının  hazırlaması devletler, işadamları ve danışman şirketlerin varlığı ile mümkün olabilmektedir.

Oysa gelişmiş ülkelerden farlı olarak Türkiye’de  ekonominin altyapısını destekleyecek güçlü bir danışmanlık örgütlenmesi , kendine ait metodları ile  gerek Türkiye’de gerek yurtdışında konforlu bir iş yaşamı sağlayan güçlü danışman firma henüz örgütlenememiştir.

 

 

Oysa bakıldığında “Muhassır Medeniyetler” gelişme ve globalleşme süreçlerinde McKinsey, Boston Consulting Group, Deloitte, KPMG, EY ve PWC gibi kendilerini tüm dünyada destekleyecek danışmanlık örgütlenemeleri sayesinde gerekli bilgi altyapısından güç alarak ilerlemişlerdir. Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkmak isteyen her ülke danışmanlık şirketi örgütlenmesini başarmış ve gerekli uzmanlıkları biraraya getiren bir güç ifade etmiştir.

Mevcut bu ihtiyaç  Standards and Partners’ın 2012 yılında doğmasına ve birbiri ile işbirliği olmayan çok yetenekli danışmanların ahenk içinde işbirliği yaparak Türk iş adamları için ihtiyaç duyulan danışmanlığı  ödenebilir imkanlar ile bu topraklara kazandırmaktır.

Bu konudaki asıl büyük zorluk, Türk iş adamlarının alışkanlıklarının değiştirilerek soyut bir kavram olan danışmanlık hizmetinin iş dünyası için oynadığı kritik rolün  anlaşılmasını sağlamaktır.