Check-Up

Hizmetin Kapsamı;

Check-Up süreci, firmanın genel durumunun, dışarıdan, 3.göz olarak farklı alanlardaki uzmanlar tarafından değerlendirilmesidir.

Basit bir due diligence  sürecidir.

Amaç:

  • Temel iş modeli,
  • temel karlılıklar,
  • finansman yöntemleri,
  • MRP, ERP kullanımları, y
  • önetimin kullandığı raporlama sistemleri,
  • iş ve SGK uygulamaları ve teşvikleri karşısında şirketin durumu,
  • büyüme planları

gibi konular değerlendirilerek, varsa çeşitli açılardan iyileştirme önerileri getirilmesi.

 

Sürdürürlebilirlik ve verimlilik konusunda vizyoner firmaların her iki veya üç yılda bir bu çalışmayı yaptırdıkları gözlemlenmiştir.