Denetim

Denetim

Risk Denetimi

Hatayı tespit etmek mi? Hatayı üreten sistem riskini tespit etmek mi?
Geleneksel mali denetim, mevzuata aykırı işlemleri, hata suiistimal ve kayıpları takip eder ve olumsuz sonuçları ortadan kaldırmaya yönelir. Ancak bütün bu olumsuz sonuçları üreten yönetsel sistemin bazı zaaflarıdır. Sistemin zaafı belirlenip, gerekli önlemler alınmadığı sürece, hatalar üretilmeye, denetçiler ise bu hataları tespit edebildikleri kadarıyla tespit etmeye çalışır.
Risk denetimi, hatalı sonuçlara değil, onları üreten sistemin zaaflarını belirleme ve yok etme üzerine odaklanır, sistemin hatalı çıktı üretmesini engellemeye çalışır.
Standards and Partners işletme sistemlerinin risk, hata ve zayıflıklarının belirlenmesi ve sistemlerin iyileştirilmesi hedeflerine yönelik olarak, iç kontrol tekniklerinden faydalanarak işletmelerin risk haritalarını çıkartır ve bu riskleri ortadan kaldıran yeni sistemlerin kurulmasını sağlar.

İç Kontrol

Yönetim kurulu karar alır. Peki uygulanır mı?
İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem olarak nitelendirilir.
Standards and Partners kurulacak iç denetim sistemini A’dan Z’ye planlar, tasarlar ve iç denetim sisteminin oturması sürecinde size eşlik eder.

Suiistimal Denetimi

Çalışanlarınız suiistimal yaparlar mı?
Dünya üzerinde işletmelerimizin büyük çoğunluğu aile şirketleri ya da şahıs şirketlerinden oluşmaktadır. Kurumsallaşma aşamasında olan birçok şirkette profesyonel yöneticiler olmakla birlikte yönetim kurulları aracılığı ile kontrol yine ailede bulunmaktadır.
Şirketlerin birçoğunda bir denetim bölümü olmakla birlikte yapılan denetimler sonradan kontrol ve raporlama şeklinde yürütülmektedir. Şirketlerimizin birçoğu çalışan kaynaklı hile ve suiistimal risklerini yeterince önemsememektedir. Yapılan araştırmalar uluslararası boyutta şirketlerin günlük gelirlerinin %6-7 sini çalışan hileleri yoluyla kaybettiklerini göstermektedir.
Çeşitleri:
– Çalışan Hileleri,
– Yönetici Hileleri,
– Üretim ve Tedarik Hileleri,
– Müşteri Hileleri,
– Aktif Hile ve Suiistimal İncelemesi ve Raporlaması
Standards and Partners sonradan denetim tekniklerinden çok daha farklı denetim teknikleri kullanılan suiistimal denetimi yapar ve tespit edilen suiistimalleri raporlar.
Ancak bu durum geçici bir çözümlemedir ve asıl olan işletme sisteminde suiistimale neden olacak faktörleri ortadan kaldıracak yeni sistem tasarılarının Standards and Partners tarafından rapor edilmesidir.

Yurtdışı İştirak Denetimi

Gelişen teknolojiye rağmen, firmalar yurt dışı yatırımlarına hakimiyetleri için belirlenmiş dönemlerde denetim yaptırmak zorundadır.
İştirakiniz dünyanın neresinde ve hangi sektörde olursa olsun Standards and Partners bu denetimlerini yaparak sonuçları raporlar. Ancak bu denetimlerin takviminin 3 ay öncesinden hazırlanmış olması gerekir.

Standards and Partners yurtdışı iştirak denetimini Türk iş adamlarına ihtiyacını karşılayacak ve yurtdışında da kendini evinde hissedecek konforu sağlayacak şekilde tasarlar.

Yöntem olarak yerel profesyoneller ile anlaşır, Standards and Partners teknolojik alt yapısını açar gerekli eğitimi vererek disiplinli ve denetimli bir profesyonel ortam yaratır.
Son yıllarda Türk iş adamlarının yurtdışında önemli projelere imza attığına şahit olunmuştur. Bunun yanında son 20 yıla bakıldığında Türk iş adamları yurt dışında çok daha aktif bir şekilde iş geliştirme kabiliyetlerini arttırmışlardır. Buradaki en temel problem yurtdışında yapılan yatırımlar ile ilgili olarak gidilen ülkedeki yerel danışmanlara teslim olma zorunluluğudur. Çoğu firma yapmış olduğu yatırımlara ilişkin yurtdışında olup biteni takip etmekte zorlanmakta ve birçok defa projeler sadece bu nedenle başarısızlığa uğramaktadır.
Standart and Partners bu boşluğu doldurmak için geliştirdiği yöntemle Türk iş adamlarının gitmiş olduğu ülkelerde onlara eşlik eder. Yurtdışı işleri ile ilgili yapılması gereken bürokratik işlemler veya denetimlerle ilgili kendi yöntemini uygular. Türk iş adamlarının belirli bir seviyede iş konforu yakalaması için yabancı ülkelerdeki bilgili kişilerle yerelde danışmanlık anlaşması yapar. Kendi yöntem ve sistemini bu kişilere aktarır. Onların bu yöntemleri sağlıklı bir şekilde uygulayıp uygulama kontrol eder. Ve bu sayede Türk işadamlarının yurtdışı serüven derinde rahat bir iş ortamı sağlar.

Bağımsız Denetim

Bağımsız Denetim, Enron Hikayesi
Enron skandalı dünyada muhasebe hilelerinin mihenk taşı haline gelmişti. Doksanlı yılların en parlak şirketi Enron ABD’nin en büyük 3’ncü şirketi olmuştu. Çalıştığı denetim firması Arhtur Anderson da bir o kadar başarılıydı ve ABD’nin ve dünyanın en büyük firması idi. 1999 yılında ise açıklanan finansal tabloları ile Enron tam bir yıldızdı ve hisse senedi değeri 20$ dan 90$’a çıktı. Her şey çok güzel giderken aslında Enron’un muhasebe hilesi yaptığı ve tüm olumsuzlukları vadeli işlemlerle örtbas ettiği ve Arthur Anderson firmasının bu duruma ilişkin herhangi bir bilgi açıklamaksızın finansal tabloları onayladığı ortay çıktı. Bu durum finansal piyasalarda büyük depreme neden oldu. Bu deprem servetlerini kısa sürede kaybeden (hisse fiyatı:0,20$) birçok işçi, memur, yatırımcı ve yatırım fonları üzerinde de yıkıcı oldu. Ancak asıl yıkım sorumluluğunu yerine getirmediği düşünülen Arthur Anderson firmasının ortadan kalkması ile olmuştur.
Bu hikâye Türkiye’de devreye giren Bağımsız Denetim uygulamasının global temelleridir. Enron tecrübesinden sonra denetimin kuralları değiştirilmeye çalışılmış ve yeni kurallar ile yatırımcılara, kreditörlere, hissedarlara, şirket yönetimine ve devlet birimlerine sağlıklı ve denetim onayından geçmiş mali tablolar sunulması amaçlanmaktadır.
Bu yolla ekonomik ve finansal aktörler karar alma süreçlerinde doğruluğu onaylanmış finansal tabloları kullanabilecek, hile tedirginliği azalmış olacaktır.
Bağımsız denetimden sonra bütün hile ve suiistimalin ortadan kaldırıldığını söylemek mümkün değildir. Gerçekten de bağımsız denetim kuruluşları belirledikleri bir güven aralığında finansal tabloların doğruluğunu onaylamaktadır.
Bağımsız denetim kuralları Amerikan sistemi ile şekillenmiş Uluslararası Denetim Standartları ile yürütülmekte ve bağımsız denetim sırasında Türkiye’de de Uluslararası Denetim Standartları kullanılmaktadır.
Standards And Partners bağımsız denetimi yüksek güven aralığında yapar. Bağımsız denetim Türkiye için yeni bir konudur ve bağımsız denetim uygulamasının ilk yıllarında Standards And Partners mutlaka ve mutlaka Amerika’da “Bağımsız Denetim” eğitimi almış veya uygulamış partnerler ile çalışır.

Tam Tasdik Denetimi

Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri
3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu kapsamında, kanuna göre talep eden şirketler hesap dönemleri içerisindeki muhasebe kayıtlarını bir Yeminli Mali Müşavire denetletme hakkına sahiptir. Meslek mensubu tarafından yapılan bu denetim, Maliye Bakanlığı elemanları tarafından yapılmış denetim olarak kabul edilmektedir.
Gerçekten de denetlenmeyen vergi hesapları yıkıcı etki yapabilir ve öngörülmeyen sonuçlara neden olabilir. Bu önemli bir iddiadır ve şu basit örnekte bu yıkıcılık gözler önüne serilmektedir;
5 yıl önceden başlayıp hala devam eden bir yanlış nedeni ile her yıl 1.000 TL eksik vergi ödenmesi, 24.215 TL tutarında vergi, kaçakçılık cezası ve faiz ödenmesi ile sonuçlanabilir. Bu her yıl yapılan 1.000 TL’lik bir eksik ödemenin karşılığıdır. Eksik ödenen tutar 10.000.000 TL ise ödemeniz gereken tutar 240.215.000 TL’dir. Bu durum bazı vergisel hataların ölümcüllüğüne ve yıkıcılığına bir örnektir. Bu örnek C-Level Yönetici ve İş adamlarının neden vergisel konularda hassasiyet göstermeleri gerektiğinin bir göstergesidir.