Vergi Davaları

Standards and Partners yalnızca uzmanların incelemesi sonucu mükellefin haklı olduğuna inandığı dava sürecini yönetir.  

 • Vergi uyuşmazlıkları, tahakkuk eden ve uzlaşılamayan vergi için mahkeme yolunu seçmekten başka yol kalmamaktadır.

 

 • Vergi mahkemelerine başvuru süreye bağlıdır ve bu süre hak düşürücü süredir.

 

 • Vergi uyuşmazlıkları vergi mahkemelerinde başlayıp, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da nihayetlenen uzun bir süreçtir.

 

 • Savunmalar hazırlanırken, vergisel olayın tarihsel gelişimi, kanunun lafzı, ruhu, gerekçesi, idarenin o olaya ilişkin uygulamaları, vermiş olduğu görüşler, hepsi ayrı ayrı kritik öneme haizdir.

 

 • Ancak daha önemlisi yargı içtihatlarına ve daha önceki mahkeme kararlarına hakimiyettir.

 

 • Standards And Partners vergi davaları konusunda kendini ispatlamış vergi danışmanları ve hukukçular ile çalışır.

 

 • Savunmalar hazırlanırken asla şablon savunmalar kullanılmaz. Firmaya özel savunma hazırlanır.

 

 • Savunma öncesi rapordaki iddialar ve ilgili deliller vergici ve hukukçulardan oluşan bir takım tarafından tespit edilir, tartışılır ve savunma hazırlık süreci için çalışmaların yönü belirlenir.

 

 • Nihai aşamada çalışmalar tekrar gözden geçirilir ve tüm ekibin onayı ile savunma hazırlanır.

 

 • Standards and Partners savunmalarını yalnızca yazılı değil, görsel materyaller kullanarak vergisel olayları daha anlaşılır hale getirir.

 

 • Uzmanlıklar, bilgi ve tecrübe vergi uyuşmazlıklarında Standards And Partners’ın dayandığı saç ayaklarıdır.