Diğer Tasdik Hizmetleri

Yeminli Mali Müşavirler hukuk sistemi tarafından birçok konunun onaylanmasında görevlendirilmiştir.

 

 

• Sermayenin ödendiğinin tespiti
• Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının tespiti
• Dağıtılmayan geçmiş yıllar karlarının tespiti
• TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdiki
• Enflasyon düzeltmesinde öz sermaye kalemlerine ait olumlu farkların sermayeye ilavesi tasdik raporu
• Kurumlar Vergisi’nden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri
• Bankalardan talep edilen kredi ve teminat mektupları için verilen hesap durumu belgelerinin tasdik işlemleri
• Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Kanunu Kapsamında Üretim Tasdik Raporu
• 3568 sayılı yasa ve Vergi Usul Kanunu gereğince tasdik kapsamına alınan ve/veya alınacak diğer işlemler