Teknoloji Harcama –Kazanç Denklemi

Teknoloji Harcama –Kazanç Denklemi

Hayatımızın her noktasında büyük yer kaplayan teknoloji, iş hayatımızda da önemli rol oynuyor. Standards And Partners, teknolojiyi kullanarak çözümlere daha hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşıyor. Bünyesindeki işi dijitalleştirerek sistem ve getiriyi en üst seviyeye sorunsuz bir şekilde taşıyor.

Yaptığımız araştırmalar ve edindiğimiz bilgilerin hepsi bizi harcanan teknoloji ile kazanç sağladığımız metoduna götürüyor.

Materyal ve kâğıt kullanımını yok ediyoruz, daha az insan gücüne ihtiyaç duyuyoruz ve bunların yanı sıra hem bizim hem de sizin tek ekranla tüm süreci izleme imkânı sunuyoruz.

Teknolojiye yatırım yapma kararı en az 3 yıllık perspektif ile alınmalıdır. Buradaki rasyonel eylem teknolojinin işletmemizde değiştirebilecekleri analiz edilmeli ve bu analiz sonucunda bir fayda maliyet denklemi kurulmalıdır. Bu denklem sonrasında 3 yıl içerisinde kendini amorti eden her teknoloji yatırımı zaman kaybetmeden yapılması gereken bir harcamadır.