Operasyon 4.0

  • İlk olarak Almanya’da bir fuarda ortaya çıkan endüstri 4.0 kavramı mevcut üretim süreçlerinin modernizasyonu ne yeni nesil yazılım ve donanımın kaynakları daha tutumlu kullanacak şekilde tasarlanmasında ve bunlardan daha önemlisi internet tabanlı cihazlar ile yeryüzündeki tüm cihazların birbiriyle veri alışverişi için gerekli tertibatının kurulmasını işaret eder.

 

 

  • Standards And Partners insanoğlu için önemli bir adım olan Endüstri 4.0 Devrimi’nin bir yönüyle karanlık fabrikalar üretirken operasyon tarafında benzer süreçlerin bu devrimin tamamlayıcısı olması gerektiğinden yola çıkarak Operasyon 4.0 kahramanı benimsemiştir.

  • Operasyon 4.0, Endüstri 4.0’ın vazgeçilmez tamamlayıcı bir parçasıdır. Mühendisler fabrikalardaki işlerin süreçlerin farklı bir seviye taşırken içerisinde görece daha az mühendislik barındıran operasyon konularının bu gelişimi paralel bir gelişim izlemesi mümkün olmamıştır.

 

  • Standards And Partners, Operasyon 4.0 ile üretim süreçlerinde yaşanan gelişmeleri destekleyecek operasyon mühendisliğini Operasyon 4.0 olarak tanımlar.

 

  • Finanstan; muhasebeye, vergiden; satın almaya, hukuktan; insan kaynaklarına operasyonel tüm süreçlerin kendi kendine yürüyeceği ve bu sayede gerek üretimin gereksese bu üretimi destekleyen operasyonların çok daha verimli ve stabil hale geleceği inancıyla çalışmalarına yön verir.

 

www.operasyon40.com