KDV İadesi

  • KDV sistemi farklı oranları ve istisnaları ile çoğu zaman işletmelerin üzerinde yük bırakan bir vergi olabilmektedir.

 

  • İstisna ve oran farklılaştırmasından doğan bu yükün işletmelerin üzerinde kalmasını önleme amacıyla, KDV’nin mükelleflere iade edilmesi uygulaması söz konusudur.

 

  • Diğer taraftan KDV iade sisteminin kötüye kullanılması ve çok çeşitli hilelerin önüne geçilmesi amacıyla dizayn edilen sistem oldukça karmaşık hale gelmiştir.
  • Standards And Partners firmaların yapılarını ve kayıt sistemlerini KDV iadesi sistemine uygun hale getirmek için analiz eder, vergi ve muhasebe yapısını bu amaca göre revize eder.

 

  • Standards and Partners Türkiye’nin en yetkin KDV İade depertmanlarından birine sahiptir. 

 

  • Bu yetkinliği teknoloji ile birleştirmiş ve KDV İade Sğrecinde RODOTLAR kullanmaya başlanmıştır.

 

  • Standards and Partners’ın hızlı iade sürecinin sırrı, gerek Gelir İdaresi’nin iadeyi gerçekleştirmek için beklentilerine,  gerekse mükellefin bu süreç öncesinde yapması gereken hazırlığa hakim olmasıdır.