Değişim ve Dönüşüm Yönetimi

  • Standards and Partners projeyi kendi özvarlığı olarak görür ve başarıya en az CEO ve hissedarlar kadar sahiplenir.
  • Standards and Partners Projenin Başarı Kıstası:  Planlanan hedeflere, en düşük maliyet ile ulaşmak.
  • Standards and Partners’ın Rolü : Ekipler projeyi doğrudan CEO’ya bağlı ve operasyonun bir parçası olarak fonksiyonel olarak yürütür.
  • Proje Ekibinin Yapısı: Genelde 5 kişilik bir ekip ile proje yürütülür.  Ekip genişletilmez.
  • Gerekli hizmetler outsource edilerek proje ekibinin maliyeti düşük tutulur.
  • Proje Tedarikçileri: Projenin tedarikçisi durumundaki firmalar ile ön görüşmeleri yapılır, nihai karar aşamasında CEO’ile birlikte hizmet alımına karar verilir.

 

  • Kararlar  :  Proje sürecinde alınacak yüzlerce karar taslağı Standards and Partners tarafından oluşturulur ve kararlar CEO ile birlikte alınır. 
  • Harcama Onayları: CEO tarafından yapılır.  Proje bütçesinde harcama kalemi görünen belli tutarın altındaki harcama onayları dilenirse proje ekibine bırakılabilir.​​
  • İnsan Kaynakları Seçimi: İnsan kaynakları yapısının oluşturulması, kritik yönetici pozisyonlarına atamaların yapılması kararları CEO ile birlikte alınır.