İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Danışmanlığı

Üretim ve İstihdam Teşvik Danışmanlığı

 • İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında işverenlerin ücret ve sigorta primleri kalemlerinde yararlanacağı teşvikler bulunmaktadır.

 

 • Teşviklere yönelik mevzuatın karışık, değişken, detaylı ve kapsamlı bir yapıya sahip olması nedeniyle hesaplama ve takibin özveri istemesi ve bu alanda uzmanların sınırlı olması ve hata yapılması sonucunda öngörülen idari para cezalarının ağır olması gibi sebeplerle işveren ve şirketler birçok teşvikten yararlanamaz.

 

 • Standards and Partners, tüm bu karışık mevzuata karşı uzman kadrosu ve kurduğu teknoloji dünyası ile önemli avantajlar sağlar. İşyerinizde teşvik analizi yaparak istihdam teşviklerinden doğru ve eksiksiz olarak yararlanmanızı sağlar.

 

 • Söz konusu teşviklerin uygulaması ile birlikte teşviklerin daha etkin ve verimli kullanılması için danışmanlık hizmeti sunar.

İş Sağlığı ve Güvenliği

 • İş ve sosyal güvenlik mevzuatlarındaki önemli değişiklikler şirketlere zaman zaman fırsatlar getirirken, zaman zaman ise karmaşık yapısı ve her geçen gün artan denetimler şirketlerin yönetmesi gereken riskli süreçler olarak ortaya çıkmaktadır.

 

 • Mevzuat değişikliklerinin hiç bitmemesi ile bu süreci zorlaştırmaktadır.
 • Standards and Partners, iş ve sosyal güvenlik dünyasını ilgilendiren temel konularda uygulamalar, riskler ve fırsatlar konusunda yönetici ve iş adamlarına destek vermektedir.

 

 • Standards and Partners, iş yerinde yapılan işi veya hizmeti detaylı bir şekilde inceleyerek ve gerekli analizleri yaparak sistemli bir şekilde yapılacak denetimler ile bildirir ve İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak denetimler sırasında herhangi bir karışıklığa maruz kalmadan işyerinizde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dosyalar kontrol altında tutar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik

 • Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları şirketlere önemli fırsatları çıkartırken bir yandan ise ağır yükümlülükler yüklemesiyle yapılan inceleme ve soruşturmalarda ciddi riskler ortaya çıkartmaktadır.
 • Bunun sonucu olarak işverenlere önemli hukuki ve cezai sorumluluklar yüklenir.
 • Standards and Partners şirketlerin yapılarını, sosyal güvenlik mevzuatına uygun hale getirerek risk ve sorunları en aza indirmekte ve teşvik fırsatlarını verimli ve etkin kullanılmasını sağlamaktadır.