Suistimal Denetimi

Çalışanlarınız suistimal yaparlar mı?

Dünya üzerinde işletmelerimizin büyük çoğunluğu aile şirketleri ya da şahıs şirketlerinden oluşmaktadır. Kurumsallaşma aşamasında olan birçok şirkette profesyonel yöneticiler olmakla birlikte yönetim kurulları aracılığı ile kontrol yine ailede bulunmaktadır.
Şirketlerin birçoğunda bir denetim bölümü olmakla birlikte yapılan denetimler sonradan kontrol ve raporlama şeklinde yürütülmektedir. Şirketlerimizin birçoğu çalışan kaynaklı hile ve suistimal risklerini yeterince önemsememektedir. Yapılan araştırmalar uluslararası boyutta şirketlerin günlük gelirlerinin %6-7 sini çalışan hileleri yoluyla kaybettiklerini göstermektedir.
Çeşitleri:
– Çalışan Hileleri,
– Yönetici Hileleri,
– Üretim ve Tedarik Hileleri,
– Müşteri Hileleri,
– Aktif Hile ve Suistimal İncelemesi ve Raporlaması
Standards and Partners sonradan denetim tekniklerinden çok daha farklı denetim teknikleri kullanılan suistimal denetimi yapar ve tespit edilen suistimalleri raporlar.
Ancak bu durum geçici bir çözümlemedir ve asıl olan işletme sisteminde suistimale neden olacak faktörleri ortadan kaldıracak yeni sistem tasarılarının Standards and Partners tarafından rapor edilmesidir.