Bordrolama

Bordrolama

  • Standards And Partners’ın sunduğu bordrolama hizmeti ile işçilik maliyetleri incelenip, takip edilerek işçilik maliyetleri önemli ölçüde azaltır ve işverenlere fayda sağlar.
  • Vergi ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından Türkiye’de 2 Milyon şirket olduğu halde, 20 Milyon çalışan söz konusudur.
  • Şirketler kendileri için 1 Adet vergi beyannamesi hazırlarken, 1000 Çalışanı olan bir firma ayrıca 1000 kişinin vergi ve sosyal güvenlik bildirimlerini yapmakla görevlendirilmiştir.
  • Bir diğer anlatımla Türk Vergi Sisteminde vergi tabanının çok geniş olmaması, çalışanların beyanname vermek zorunda olmaması bunlar adına bu beyannameleri şirketler tarafından hazırlanılması gereğini doğurmuştur.
  • Dolayısıyla 1000 çalışanı olan bir firma 1001 vergi mükellefinin bildirimini yapmakla görevli tutulmuştur.
  • 1 tanesini mükellef olarak, kalan 1000 tanesini ise vergi sorumlusu olarak vermekle görevlendirilmiştir.
  • Standards And Partners bordrolama hizmeti tamamen teknolojik süreçlerle, elektronik olarak tasarlanmış ve entegrasyonlarla otomatizme edilmiştir.
  • Standards And Partners firmalardaki bu departmanların tüm iş yükünü alır onay mekanizmasıyla sonuçlandırır gerek personeli gerekse kamuya raporlamasını yapar.