Vergi İncelemesi Süreci Yönetimi

 • Gelir idaresinin uyguladığı VEDOP, VEDOP 2 ve Veri Ambarı Projeleri 2000’li yılların elektronik mali veri akışını şekillendirdi. Neredeyse tüm mali hayat elektronik ortama aktarıldı.
 • İncelemelerin seçimi MERAK programına bırakıldı. İncelemelerin kendisinde dahi inceleme elemanları çoğu zaman defter görmeksizin incelemelerine başladılar.
 • Zira inceleme için gereken her bilgi zaten parça parça veri ambarında bulunmaktadır.
 • Diğer bir söyleyişle, vergi incelemelerine ilişkin veri ve ispatlama yöntemleri 2000’li yıllardan sonra devrime uğramış ve çoğu kayıt elektronik sistem üzerinden yapılmaya başlanmıştır.

İnceleme Süreci

 • – Vergi Toplama ve İspatlama
  – Hukuka Uygunluk
  – Rapora Bağlanma
  – Uzlaşma
  – Vergi Davaları

Vergi İnceleme Refakati

 

 • Bir mükellef söyleyişine göre “En pahalı çay, vergi müfettişinin ikram ettiği çaydır.”

 

 • Standards and Partners vergi denetimlerinin her aşamasında, yalnızca ve yalnızca kamuda Baş Denetçi ünvanlı almış ve birçok kez vergi incelemesi yapmış en üst düzey vergiciler ile denetime eşlik edilir.

 

 • Mükellefin haklarını savunur. İnceleme süresince C-Level Yönetici veya İş Adamına durumu periyodik rapor eder ve incelemenin muhtemel sonuçları hakkında bilgi verir.

 

 • Türkiye’de Vergi Müfettişleri ağır sınavlar ile özenle seçilmiş, çok iyi eğitim almış, iyi yetişmiş, kabiliyetli kişilerdir.

 

 • Bu nedenle incelemelere aynı güç dengesini kurmak, eski bir vergi denetçisinin incelemeye eşlik etmesini temin etmek sağlıklı bir vergi inceleme sürecinin temel kuralıdır.

 

Vergi İnceleme Raporu Değerlendirme Komisyonu

 • Vergi müfettişlerince yazılan raporların YMM’lerden ve avukatlardan oluşan bir komisyon tarafından değerlendirilmesi yönünde sunulan bir hizmettir.

 

 • Bu hizmetin amacı yapılan incelemenin usul ve esas açısından değerlendirilmesi ve bir yol haritası oluşturmasından ibarettir.

 

 • SnP Rapor değerlendirme komisyonu raporun zayıf ve kuvvetli noktalarını analiz eder. Sonuçları değerlendirir ve mahkemeye gidilmesi veya uzlaşılması yönünde görüşünü bildirir.