Sürekli Vergi Danışmanlığı

  • C-Level Yöneticiler ve İş Adamları yerel ve uluslararası vergileme konusunda danışman istihdam etmek zorundadır.

 

  • Çoğu zaman bünyesinde vergi uzmanı çalıştırsalar dahi vergi işlemlerinin doğruluğu için bir profesyonele ihtiyaçları vardır.

 

  • Bu hem iş adamlarının hem de C-Level Yöneticilerin kendilerini güvenceye almaları için gereklidir.
  • Standards And Partners vergi danışmanlıklarını doğrudan PARTNERLER seviyesinde yazılı verir.

 

  • Meselenin hassasiyeti nedeniyle diğer seviyedeki iş arkadaşlarımız partner seviyesine kadar vergi konusunda doğrudan danışmanlık yapamazlar.
  • Bu nedenle danışmanlık arzı sınırlıdır ve “exclusive”dir.
  • Vergi danışmanlığı yalnızca devlette en üst düzey vergi incelemesi yapmış, kanunların hazırlanmasında, vergi uygulamasında idari görevde bulunmuş Hesap Uzmanları, Maliye Müfettişleri ve Gelirler Kontrolörleri tarafından yapılmaktadır.

 

  • Büyük mükelleflerin sıkça başvurduğu bir yöntem ise birden fazla vergi danışmanı istihdam ederek gerekli çapraz kontrolleri sağlamak ve vergi güvenlik seviyelerini bu yolla arttırmaktır.

 

  • Standards And Partners bu tip konularda aktif rol alır.
Second Opinion