Hizmet Fiyatlandırma Denklemi

“FİYAT ÖDEDİĞİNİZ, DEĞER İSE ELDE ETTİĞİNİZDİR” WARREN BUFFETT

 

Hizmet Fiyatlandırma Denklemi

Standards and Partners kaliteli bir hizmet üretir. Hizmet soyut bir kavramdır. Soyut bir kavram olan hizmetin fiyatlandırmasında somut sebeplerini araştırır ve ortaya koyar.

 

DENKLEM I: FİYAT = DEĞER

DENKLEM II:  DEĞER = = Süre X Uzmanlık

DENKLEM III: Uzmanlık Denklemi = α Eğitim + β Network + Ƶ Tecrübe + θ Yaratıcılık + Ω Odaklanma, Takip ve Sonuç

 

SONUÇ :    Fiyat = Süre  x  (α + β + Ƶ + θ + Ω)

 

Standards and Partners, Türk firmalarının ödeme kabiliyetini aşan fahiş fiyatlandırmalardan kaçınır. Hizmetin kalite bileşenindeki uzmanlık ölçülür ve üretilen hizmetlerin fiyatlandırılması aşağıdaki denklemler üzerine inşa edilir.

 

 

Standards and Partners Değer -Fiyat Yaklaşımı  
SnP Eğitim-Değer Tablosu
Eğitim, bir işin başarısında olduğu kadar pratiklik kısmında da oldukça önemlidir. Yüksek eğitimin olduğu yerde kavrama, çözümleme kabiliyetleri yüksek olur, doğruların matrisi çok; yanlışların matrisi ise en alt seviyede rol oynar. Bunların bütününe baktığımızda başarı kaçınılmazdır.
EğitimİyiEksik
Olayları Kavrama HızıYüksekDüşük
Çözümleyici Bilgiye Ulaşma HızıYüksekDüşük
Varılan Sonuç Doğruluk OranıYüksekDüşük
Yanlış Yönlendirme KaygısıYüksekDüşük
SnP Mesleki Tecrübe – Değer Tablosu
Tecrübe, başarı noktasında önemli bir birleşendir. Tecrübe, hata oranını en aza indirir, hızı arttırır, çözüm odaklı işleyişi bir sistem haline getirir.
TecrübeGenişDar
Olayları Kavrama HızıÇok KısaYavaş
Çözümleyici Bilgiye Ulaşma HızıYüksekDüşük
Varılan Sonuç Doğruluk OranıYüksekBelirsiz
Olayla Daha Önce Karşılaşma İhtimaliYüksekDüşük
SnP İlişki Ağı-Değer Tablosu
Network, iş sürecinin çözümlenmesinde, sonuca ulaşmasında oldukça kilit bir birleşendir. Ne kadar büyük bir Network’e sahip isek çözüme ulaşma hızımız o kadar yüksek olur.
İlişki AğıGenişDar
Devletle İlişki HızıYüksekDüşük
Özel Sektörle İlişki HızıYüksekDüşük
Çözüm Mercilerine Taşıma HızıYüksekDüşük
Firma İhtiyaçlarına Ulaşma KabiliyetiYüksekDüşük
SnP Yaratıcılık Matrisi
Yaratıcılık ile yeni bir hizmet veya ürün oluşturulabilir. Bunun yanı sıra var olan hizmet veya ürünü yeniden şekillendirerek daha kapsamlı hali ile sunulabilir. Yaratıcılığın açık olduğu yerde, hiçbir sorun çözümsüz kalmaz.
YaratıcılıkİyiZayıf
Olayları Farklı Yönleri İle KavramaYüksekDüşük
Farklı Çözümler Ve Yollar Bulma KabiliyetiYüksekDüşük
Bilinen Hizmetleri FarklıYüksekDüşük
SnP Odaklanma, Takip ve Sonuç Matrisi
İlk 4 bileşen unsuru (Eğitim, Mesleki Tecrübe, Network, Yaratıcılık) ne kadar kuvvetli ve iyi durumda olursa olsun, bu 5. Unsur bileşeni (Odaklanma, Takip ve Sonuç) bir hizmet sürecinde değer yaratmanın esaslı koşuludur.
Odaklanma Ve TakipGüçlüZayıf
Hizmete Odaklanma GücüYüksekDüşük
Süreç TakibiYüksekDüşük
İşleri Sonuca Ulaştırma KesinBelirsiz
Zaman SerisiZamanındaGecikmeli