İç Denetim

Yönetim kurulu karar alır. Peki uygulanır mı?

İç kontrol, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul güvence sağlamak için tasarlanmış ve iş süreçleri içinde yer almasından ötürü bir sistem olarak nitelendirilir.
Standards and Partners kurulacak iç denetim sistemini A’dan Z’ye planlar, tasarlar ve iç denetim sisteminin oturması sürecinde size eşlik eder.