Devlet Yardımları, Teşvik ve Hibe

Devlet Yardımları, Teşvik ve Hibe

Devlet gerek maliye politikası gerekse ekonomi politikasını uygularken teşviklerle ekonomik birimlerin davranışlarına yön vermeye çalışır. Bazen her bakanlık kendi politikaları içinde farklı teşvik uygulamalarını piyasaya göre vermeyi amaçlar. Yüzlerce teşvik kimi zaman bir sektörün kimi zaman ise genel istihdamı kimi zaman bölgesel kalkınmayı amaçlar.

 

Toplam 700’e yakın teşvik sistemi kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Elbette ki devlet bu teşvikleri kullandırmayı şekil ve esas olmak üzere şartlara bağlanmıştır.

 

Standards and Partners, firmanızı analiz ederek toplam teşvik havuzu içerisinde firmanızın kullanabileceği devlet yardımlarının tespit eder, bunların kullanımı için gerekli uygulamaları yapar ve gerek devletin amacına ulaşmasında gerekse işletmenin avantaj sıralamasında rol oynar.