Virtual CFO

Virtual CFO

İyi bir CFO; pahalıdır, bir şirket için yüksek maliyetlidir. Buna karşın iyi bir CFO’nun şirkete kazandırabilecekleri ile kıyaslandığında en verimli harcamadır. Türkiye’de özellikle orta ölçekli şirketlerde finans yöneticisinin yüksek maliyetlerin firmalar açısından bu hizmeti daha düşük kaliteye razı gelmeye mecbur bırakmaktadır.

Standards and Partners açısından CFO kavramı, firmanın finansal meselelerini yüzlerce finansal enstürman içinde seçebilme ve bunları hizmet verdikleri firmalarda uygulama kabiliyetine ulaşmış donanımlı profesyonellerdir.

Yerli ve yabancı finansal çevrelere ve finansal enstürmanlara hakimiyet esastır.

Buna ilişkin olarak Standards and Partners yüksek kalitede, en pahalı finans yöneticilerini (CFO)  istihdam eder, bu profesyonelleri V-CFO hizmeti verdiği firmalara atar. Bu yöntem ile orta ölçekli firmalara büyük ölçekli firmaların ulaştığı kalitede finans hizmetine çok daha düşük maliyetlerle sunar.

SnP-Team-1024x512