Kurumsallık

Kurumsallık

Şirketler insanlardan farklı olarak, ömürleri sınırsızdır. Şirketlerin ömürleri; yöneticiler, iş adamları, çalışanlar, kanun koyucuların tercihleri ile belirlenir. Bunlardan en belirgin olanı, yöneticilerin tercihi ne olduğu ve doğru tercihler yapıldığında şirketlerin ömürlerinin 150-200 yıllara kadar çıktığı görülmektedir.

 

Doğru tercih yapmanın ön koşulu ise geleceği doğru tahmin etmek, sistemleri anlamak, bir sonraki jenerasyona nasıl devretmesi gerektiğini bilmek ve stratejiyi buna göre oluşturmak ile mümkündür.

 

 

Standards And Partners’ın kendine has kurumsallık anlayışı, girişimci ruhu ortadan kaldırmayacak şekilde bir sistemle bütünleşme esasına dayanır.

Şirketlerin ömürlerinin sınırsız olması gerektiğinden yola çıkarak yönetim;

  • şirketlerin gelecek vizyonu,
  • jenerasyonların göreve hazırlanması,
  • işletmelerde kullanılacak sistemler,

yalnızca ve yalnızca bu amaç için tasarlanır.