Bora UNUTMAZ

WhatsApp Image 2019-08-06 at 10.33.10(2)

YMM

  • Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü
  • Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim ve mesleki araştırma, iki yıl
  •  Maliye Bakanlığı’ndaki Vergi Başmüfettişliği
  • Yeminli Mali Müşavirlik
  • Hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale,
  • Çok sayıda  Ticaret ve Sanayi Odaları tarafından düzenlenen seminer ve çalışmaları
  •  Vergi planlama araçlarının uygulanması,
  • Finansal tabloların risk analizi,
  • Yeni iş modeli anlaşmalarında vergi risklerinin tespiti

Eğitim

Uzmanlık Alanları

Sertifikalar