Halil İbrahim Özdemir

YMM

  • Maliye Bakanlığı’nda Gelirler Kontrolörü
  • Tekirdağ Vergi Dairesi Başkanlığı’nda Gelir İdaresi Grup Müdürü,
  • İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nda, Gelir İdaresi Grup Müdürü
  • Yeminli Mali Müşavir
  • Hakemli dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale
  • Şirketlerin yönetsel meseleleri için proaktif çözümler
  • Vergi yükünü azaltan yasal teşvik, istisna ve muafiyetlerin uygulamaları

Eğitim

Uzmanlık Alanları

Sertifikalar