Saniye Şenol

SMMM

  • Gazi Üniversitesi, İİBF Maliye, 98 Bölüm Birincisi
  • SMMM sıfatı ile muhasebe ve vergi bürosu sahipliği ve yöneticiliği.
  • Gıda sektörü, CFO
  • Baş denetçilik, KDV ve Tam Tasdik Süreçlerinin yönetimi.
  • YMM Baş yardımcılığı.
  • Transfer fiyatlandırması süreç yönetimi.
  • Mevzuat takip sorumlusu.
  • Standards and Partners, Outsource Muhasebe, Partner
  • Standards and Partners, Genel Koordinatör.

Ben

Uzmanlık Alanları

Sen